کاربر مهمان | چهارشنبه، 02 مهر 1393

هشتمین همایش ملی بهره وری

وزارت جهاد و کشاورزی

پرداخت آنلاین

بیمه پاسارگاد

بیمه دانا

بیمه کوثر

سامانه بهره وری

شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان

شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

دانشگاه الزهرا

دانشگاه جامع علمی کاربردی

خانه تعاونگران

هشتمین همایش ملی بهره وری

تماس با ما

تهران، بزرگراه شهید چمران، جنب پمپ بنزین گیشا، کوچه هشتم، پلاک 4، واحد 3،انجمن بهره وری ایران

کد پستی: 1517891197

تلفن: 88336166

نمابر: 88634260

ipa.iran@gmail.com :پست الکترونیک

انجمن بهره وری ایران