کاربر مهمان | دوشنبه، 09 شهریور 1394

دریافت فرم های عارضه یابی

دریافت کتاب هشتمین همایش ملی بهره وری

صدور گواهی حضور در نشست های علمی انجمن بهره وری ایران

وزارت جهاد و کشاورزی

پرداخت آنلاین

اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران

بیمه دانا

آل کنفرانسس

بیمه کوثر

سامانه بهره وری

شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان

شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

دانشگاه الزهرا

دانشگاه جامع علمی کاربردی

هشتمین همایش ملی بهره وری

تماس با ما

تهران، بزرگراه شهید چمران، جنب پمپ بنزین گیشا، کوچه هشتم، پلاک 4، واحد 3،انجمن بهره وری ایران

کد پستی: 1517891197

تلفن: 88336166

نمابر: 88634260

ipa.iran@gmail.com :پست الکترونیک

انجمن بهره وری ایران